Het antwoord op het tekort aan personeel in de installatiebranche is Augmented Reality

Rijssen, 4 december 2018

Zowel de arbeidsmarkt in de industrie in het algemeen en in de installatiebranche in het bijzonder staat onder druk. Het zijn aantrekkende markten en beiden hebben ze een tekort aan vakmensen om alle projecten die op bedrijven afkomen goed uit te voeren. Dit tekort aan goed opgeleid personeel, zal volgens het UWV de komende jaren niet minder worden. Tijd om buiten de gebaande paden te denken en de krapte op de arbeidsmarkt te lijf te gaan met innovatieve, technologische oplossingen. Oplossingen die de efficiency en productiviteit van de bestaande workforce een impuls geven. Een van deze oplossingen is de inzet van Augmented Reality.

Eind 2017 constateerde het CBS dat het personeelstekort in de industrie oploopt. Bijna 16% van de bedrijven in deze sector meldt dat het personeelstekort een belemmering van de productie tot gevolg heeft. Er werken bijna 9% procent minder mensen dan in 2005 en de sector vergrijst daarnaast steeds verder. Het opgelopen personeelstekort valt samen met een toegenomen vraag: het percentage bedrijven dat een tekort aan vraag ervaart, ligt op het laagste punt sinds eind 2008. Het is dus logisch dat het aantal vacatures in de industrie verder stijgt. Per duizend banen van medewerkers waren er einde derde kwartaal 2017 23 vacatures.

Kwantitatief en kwalitatief

En recentelijk kwam ROVC, partner in trainingen en opleidingen voor technisch Nederland, naar buiten met de resultaten van haar TechBarometer. 79% van de technische organisaties in Nederland verwacht in de komende vijf jaar een tekort aan technici. Bijna een kwart van de organisaties heeft de afgelopen vijf jaar een kwalitatief tekort aan personeel ervaren (24%), 11 procent alleen een kwantitatief tekort. 38 procent van de organsiaties heeft met beiden vormen van tekorten te maken gehad.

Productiviteit een impuls geven

Op korte termijn is het dan ook erg lastig deze vacatures op te vullen waardoor ondernemers veel kansen mislopen. Dit dwingt ondernemingen tot innovaties om de productiviteit een impuls te geven, zodat meer werk kan worden verzet met evenveel mensen. Wanneer je het hebt over technologische innovaties kom je al snel uit bij Augmented Reality. Augmented Reality (AR) is een technologie die vooral field service medewerkers kan helpen hun productiviteit en efficiency te verbeteren. Het zorgt er onder meer voor dat digitale informatie, bijvoorbeeld 3-D tekeningen van objecten of interactieve handboeken, over echte objecten heen geplaatst en geprojecteerd worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld met behulp van een slimme bril of een head mounted device als de Microsoft HoloLens. Door informatie rechtstreeks toe te passen in de juiste context kun je als engineer of installatiemedewerker informatie sneller tot je nemen en kun je direct hierop inspelen.

Betere dienstverlening

Dat is precies wat ondernemingen in de installatiebranche nodig hebben. Er komt immers een eind aan het bladeren in papieren handboeken met smeervlekken. Bovendien houden medewerkers hun handen vrij, als zij gebruikmaken van een AR-device zoals een slimme bril. Informatie wordt op het juiste moment beschikbaar gesteld in plaats van dat de medewerker zelf naar de juiste informatie op zoek moet gaan. Dit verhoogt de productiviteit. En passant krijgt de dienstverlening een impuls; de klant kan nog meer service op maat verwachten.

Doorgroeien

Zoals hierboven beschreven heeft het arbeidstekort zowel een kwantitatieve en een kwalitatieve component. Het ontbreekt ondernemingen veelal aan mensen die complexe projecten kunnen oppakken. En wanneer je deze mensen niet kunt vinden op de arbeidsmarkt, wil je dat je bestaande workforce doorgroeit zodat medewerkers wel over de vereiste kennis en vaardigheden kunnen beschikken. Tijd en geld om hen op een langdurige en kostbare training te sturen zijn er echter niet. Vanaf een centrale locatie kun je met AR senior engineers een compleet team van minder ervaren medewerkers laten aansturen. Tools als de Microsoft HoloLens of een slimme bril bieden de senior op afstand zicht op wat de monteur ter plekke doet. De technologie stelt vervolgens de senior engineer in staat de te verrichten handelingen als het ware over te nemen. De engineer op locatie kan de aanwijzingen opvolgen, staat uiteraard in verbinding met zijn ervaren collega en leert zo ‘on the job’. Als field service organisatie sla je hiermee twee vliegen in één klap: minder ervaren medewerkers kun je toch uitsturen voor een complexe opdracht en je traint de medewerkers terwijl zij ook nog eens declarabel en productief zijn. Zo verdien je investeringen in Augmented Reality vanzelf terug en wordt zowel het kwantitatieve als het kwalitatieve personeelstekort opgelost.

Aantrekkingskracht voor de jongere generatie

Ten slotte is het goed te vermelden dat het werken met nieuwe technologieën als AR, en in de toekomst mogelijk ook Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning (ML), een grote aantrekkingskracht heeft op de jongere generatie. Zij zijn niet anders gewend dat te werken met de nieuwste devices en technologieën. Door dit soort innovaties te omarmen, trek je deze jonge technisch geschoolde mensen aan. En dat is toch exact wat je voor ogen hebt.

Samengevat

Het tekort aan de juiste arbeidskrachten kan wellicht niet volledig worden opgelost met AR. De boost in productiviteit en het omarmen van nieuwe technologieën zijn echter wel mogelijkheden die er enerzijds voor zorgen dat meer werk in minder tijd kan worden gedaan en anderzijds dat je als werkgever aantrekkelijker wordt voor jongere generaties die gewend zijn met de nieuwste technologieën te werken. Recreate heeft de kansen van AR in de field service omgeving uiteengezet in een praktisch trendbook. Dan blijkt dat AR juist in de installatiebranche een grote toegevoegde waarde heeft, op verschillende vlakken. Kom dan ook snel in actie.