Augmented reality in field services vraagt om geïntegreerde data

Geïntegreerde data noodzakelijk voor augmented reality in field services

Een belangrijke manier om je als field service onderneming te onderscheiden is het inzetten van innovatie. Het verzorgen van een uitmuntende ervaring voor de klant of het efficiënter en productiever laten werken van engineers om bijvoorbeeld de first time fix rate te verhogen. Dat kan door inzet van augmented reality (AR) oplossingen. De informatie die op een statische wijze in bedrijfsapplicaties is opgeslagen komt tot leven met AR, zeker wanneer deze data in combinatie wordt ingezet met hardware als een Microsoft HoloLens of een smartphone. Een voorwaarde hiervoor is wel dat de AR-oplossingen in de bestaande infrastructuur en bedrijfsprocessen worden geïntegreerd.

First time fix ratio

De druk om innovaties door te voeren binnen field service organisaties is van verschillende kanten voelbaar. In de eerste plaats komt deze druk van de klant die zich geen downtime van machines en apparatuur kan veroorloven. De klant heeft teven hoge verwachtingen van predictive maintenance en stuurt aan op een hoge first time fix ratio. In de tweede plaats is er druk vanuit de interne organisatie. Het tekort aan goed geschoold personeel is waar veel field service organisaties mee te maken hebben, naast de behoefte aan een efficiënte en productieve organisatie. Augmented reality biedt hierbij in verschillende opzichten uitkomst.

Relevante data

Het integreren van data bepaalt in grote mate het succes van augmented reality. Als field service organisatie moet je je dan ook voortdurend de vraag stellen: hoe kunnen we de monteurs en engineers zo goed mogelijk informeren voordat zij aan een werk of klus beginnen? Als je wilt dat de monteur snel een probleem kan analyseren en een oplossing kan aandragen, moet hij zijn voorzien van alle beschikbare informatie omtrent de assets, het object en de historie van de klant. Dat begint met iets relatief eenvoudigs als een bill of materials maar feitelijk dient alle relevante data beschikbaar te komen voor de engineer.

Guided maintenance

Daarna komt de vraag: Hoe krijgen de collega’s deze informatie tot hun beschikking? De tijd van de dikke ordners met handboeken is voorgoed voorbij. En ook is het zoeken naar informatie op een laptop of tablet niet meer van deze tijd. Dit vergt kostbare tijd daarbij komt dat monteurs vaak geen handen vrij hebben om een laptop of tablet te bedienen. Dat is waar augmented reality komt kijken, in de vorm van guided maintenance. Hierdoor is het mogelijk dat een collega monteur op afstand meekijkt met wat de engineer op dat moment ziet om zo nodig te instrueren of te ondersteunen. Dit gebeurt bijvoorbeeld met behulp van een HoloLens of een ander type head mounted device (HMD). De engineer op afstand kan vervolgens ook weer beelden projecteren in het scherm van de lokale engineer om te ondersteunen bij de reparatie. De virtuele en de reële werkelijkheid komen hier samen. Door data uit de bedrijfsapplicaties te koppelen aan de AR-oplossing maakt dit mogelijk. Echter leert de praktijk dat de koppeling met datastromen geen vanzelfsprekendheid is.

Silovorming

Er is bijvoorbeeld sprake van silovorming van systemen. Soms zien we dat een ERP-systeem moeizaam communiceert met een Field Service Management applicatie. Ook IoT- en sensordata, informatie afkomstig van objecten en assets, is in vaak niet geïntegreerd met bedrijfsapplicaties. Hoe dan ook, veel organisaties hebben moeite om data te ontsluiten en beschikbaar te stellen aan de engineer in het veld. Laat staan dat zij erin slagen augmented reality toepassingen te voeden met data.

Compleet beeld

De oplossing voor dit probleem ligt in de ontwikkeling van een platform, waarop bedrijfsapplicaties draaien en die zodanig zijn ingericht dat deze eenvoudig met elkaar en met nieuw te ontwikkelen AR-oplossingen integreren. Dit zal in toenemende mate gaan om een cloud-platform. Contractinformatie, asset management, objectdata (via het IoT) en klantinformatie komen beschikbaar voor en kunnen ingezet worden in combinatie met de HoloLens of andere devices. Hierdoor ontstaat een compleet beeld van de objecten (machines, apparatuur) die de engineer onder handen neemt, dit heeft als resultaat: een snelle afwikkeling en een impuls voor de first time fix ratio. Tevens krijgt men een 360° klantbeeld waardoor nog beter kan worden ingespeeld op de wensen van de klant. Eerst dus de informatiehuishouding op orde brengen, het IT-platform denken omarmen waarna je ten volle van augmented reality in de field service omgeving kunt profiteren. Dit zorgt voor de innovatie waarmee je je onderscheidt.

Terug naar blogs