Recreate deelnemer van mega impuls voor verduurzamen 22 miljoen bestaande woningen North Sea Region (NSR)

Rijssen, 4 maart 2019

Volgens het klimaatakkoord van Parijs moeten er tot 2050 miljoenen huizen in Europa worden verduurzaamd. Met de huidige technieken gaat dat proces te langzaam en is het te duur. Daarom is er het project INDU-ZERO vanuit een Europees Project, Interreg NSR, opgestart, dat het verduurzamen van de woningen wil industrialiseren.

Innovative fabriek

De Provincie Overijssel heeft het project samen met partners uit zes landen uit de North Sea Region opgepakt: Nederland, Belgiƫ, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Noorwegen. Het project, dat drie jaar loopt, moet een ontwerp voor een innovatieve fabriek opleveren. De fabrieken kunnen na afloop van het project, in de zomer van 2021, in de verschillende Europese landen worden gebouwd. De productie van de renovatie pakketten die voor de huizen nodig zijn, krijgt daarmee een enorme impuls en de kosten per huis gaan aanzienlijk omlaag. Dit project gaat een enorme bijdrage leveren bij het uitvoeren van het Nederlandse klimaatakkoord.

Renovatie Pakketten

Er zijn al diverse initiatieven die zich met het verduurzamen van huizen bezighouden. De zogenaamde 0-op-de-meter activiteiten worden tot op heden met bestaande middelen en productieprocessen gedaan. Het project INDU-ZERO heeft als voordeel dat het bij 0 kan beginnen. Daarbij wordt gestuurd op een standaard renovatiepakket dat met minimale aanpassingen per land kan worden toegepast. In een renovatiepakket, die als het ware als een jas over het huis wordt geplaatst, bevinden zich slimme oplossingen die zelf energie produceren en het wooncomfort verhogen. Denk hierbij aan zonnepanelen, warmtepompen en ventilatie.

Mix van partners

Het unieke aan het project is dat het zowel landen als partijen bij elkaar brengt, die met een andere bril naar de opgave kijken. Partners, waaronder Recreate, die bij het project zijn aangesloten zijn afkomstig uit het onderwijs, de bouwsector, woningcorporaties, industrie en overheid, waarmee (technische) inhoud en uitvoering meteen aan elkaar gekoppeld worden. De eerste kick-off van het project vond in Noorwegen plaats.

Website van het project: INDU-ZERO